Moció de Compromís per les Alqueries sobre la sol·licitud de còpies autentificades de documents coneguts com a “Els Papers de Salamanca”

Moció del Grup Municipal de Compromís sobre la sol·licitud de còpies autentificades de documents coneguts com a “Els Papers de Salamanca”

En finalitzar la guerra el 1939, el règim que resultà guanyador continuà la persecució i repressió de tot allò que es derivava de la legalitat republicana. Procedí, també, a la recerca i requisa de tota documentació pertanyent a institucions democràtiques, com la d’ajuntaments valencians, partits polítics o sindicats de l’esquerra, organitzacions socials…

Els documents traslladats a Salamanca es van fer servir per a elaborar tres milions de fitxes personals i milers d’expedients d’antecedents a fi de practicar la repressió política i social.

Per aquests motius i d’altres, el Grup Municipal Compromís va presentar l’1 de febrer de 2012 una moció al Ple de l’Ajuntament, perquè foren restituïts aquells documents que, havent estat produïts per entitats de les Alqueries, ens van ser confiscats.

Així, davant l’acord del Ple Municipal favorable a aquesta restitució, el Sr. Jesús Prieto de Pedro (Director General de Belles Arts i Béns Culturals i Arxius i Biblioteques – Secretaria d’Estat de Cultura del Govern d’Espanya) va comunicar a l’Ajuntament que la fórmula de dipositar a l’Arxiu Provincial de Castelló els documents confiscats al Comité del Front Popular Antifeixista de les Alqueries no era procedent; d’acord amb la normativa reguladora de restitució de documents incautats amb motiu de la Guerra Civil.

No obstant això, el Sr. Jesús Prieto de Pedro manté un silenci absolut al voltant de quin és el mecanisme adient perquè eixa devolució puga fer-se efectiva. Cal assenyalar, tanmateix, que no ens referim a una documentació qualsevol: Es tracta d’un conjunt documental de gran valor per al nostre poble, tot tenint en compte que el Comité del Front Popular Antifeixista de les Alqueries és un clar precedent de la voluntat del poble de les Alqueries per a dotar-se d’un govern propi.

D’aquesta manera, al marge d’altres consideracions, el que és inqüestionable és el dret que assisteix al nostre poble a l’accessibilitat a la documentació que va ser generada a les Alqueries i que, per causes que no cal relatar ací, va anar a parar a la ciutat de Salamanca.

Pels motius adés exposats;

El Grup Municipal de Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, els següents acords:

1.- L’Ajuntament de les Alqueries sol·licitarà al Govern Central de l’Estat l’enviament de còpies autentificades dels anomenats “Papers de Salamanca” generats a les Alqueries, elaborats per entitats de les Alqueries i que, finalment, foren presos per la força.

Les còpies són relatives al fons conformat per la documentació confiscada al “Comité del Front Popular Antifeixista de les Alqueries / Comité del Frente Popular Antifascista de Alquerías del Niño Perdido”. La localització del fons alquerienc dins l’antic “Archivo Histórico Nacional – Sección Guerra Civil” seria la següent: “Serie Político Social – Castellón (1948) / FRENTES / Carpeta 2”.

2.- L’Ajuntament de les Alqueries, una vegada rebudes aquestes còpies autentificades, realitzarà les activitats de difusió cultural escaients per tal de donar a conéixer el seu valor entre la ciutadania. Alhora, en garantirà la conservació i custòdia, de la manera més adient, sense que en cap cas calga invertir mitjans extraordinaris, atés la seua naturalesa de còpia.

 

les Alqueries, 6 de setembre de 2012                    Llorenç Poré Capella

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.