Moció de Compromís per les Alqueries per l’accés a la informació ciutadana

LLORENÇ PORÉ CAPELLA, portaveu del Grup Municipal de Compromís per les Alqueries, en virtut de la legislació vigent, proposa al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, la següent  MOCIÓ per a la seua discussió i aprovació si s’escau:

Moció de Compromís per les Alqueries per l’accés a la informació ciutadana

Compromís per les Alqueries, després d’un any treballant per les ciutadanes i ciutadans del municipi, i preocupat per l’actual crisi que ens afecta, pensa que, ara més que mai cal treballar per la informació ciutadana, per la transparència i per la democràcia participativa.

Amb tot, i fent una ullada enrrere, ens adonem de l’incompliment, per part del govern de les Alqueries, de l’aplicació del “Codi del Bon Govern Local  de la FEMP del 15_12_2009” on es refereix a garantir l’accessibilitat del ciutadà a la informació i a la participació, de les decisions del Plé Municipal.

“Regirán nuestras actuaciones la eficiencia, la modernización de la Administración y el buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad y cercanía a la ciudadanía”,

així doncs;

“Se fomentará una Administración relacional, dialogante, que implique y consulte a la

ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales, facilitando los

cauces y los medios necesarios”

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal De Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, els següents acords:

1-Publicar un Butlletí d’Informació Municipal (El Municipi), com ja es realitzava amb anterioritat, i per tant fer servir l’apartat pressupostari de 2012 (5000€) indicat per a aquesta finalitat, i que a més encara no s’ha utilitzat.

(Crear una comissió per tal de coordinar, gestionar,i publicar l’esmentat butlletí, i fer-lo d’aquesta manera més participatiu!)

2-Facilitar la informació referida a actes plenàries, pressupostos anuals, BIM, i altra informació pública d’interés, a la pàgina web de l’Ajuntament.

Les Alqueries,  7 de juny de 2012

Llorenç  Poré Capella
Regidor  de Compromís per les Alqueries a l’Ajuntament de les Alqueries.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.