Moció de Compromís per les Alqueries per atorgar la denominació geogràfica “LES ALQUERIES” la condició de topònim oficial del municipi

El nostre municipi és independent des de l’any 1985, fa ja 29 anys, i es troba a la zona valencianoparlant del territori valencià. Aquest territori es constitueix en comunitat autònoma amb llengua pròpia i oficial des de l’ aprovament de l’ estatut d’ autonomia  el 1982 i la de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià l’any 1983.

D’aquesta manera, el nostre municipi pateix una anomalia gairebé única als pobles de domini lingüístic valencià, pel fet que únicament el topònim castellà “Alquerías del Niño Perdido” gaudeix a hores d’ara  d’oficialitat, en detriment del topònim valencià “les Alqueries”, encara que aquest siga el més usat per la majoria d’habitants del nostre poble, i alhora també siga la denominació que identifica el nostre poble arreu de les comarques valencianes i més enllà.

L’Ajuntament de les Alqueries va realitzar gestions adreçades a resoldre aquest problema. Un exemple n’és la consulta feta a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en relació a la correcció gramatical de la denominació “les Alqueries” davant de l’altra: “Alqueries”. Aquesta petició va rebre una complida resposta científica i acadèmica el dia 8 de juny de 2004. Així, la institució que, estatutàriament té encomanada la funció de determinar la normativa i correcció filològica de la nostra llengua, determinà que la forma més adient és la de “les Alqueries”.

Cal recordar que l’Institut  Interuniversitari de Filologia Valenciana també va ser consultat per l’Ajuntament sobre el mateix assumpte. L’Ajuntament va rebre la corresponent resposta de l’IIFV el dia 1 de juny de 2005, d’acord amb la següent redacció literal:

“El municipi, nascut a partir d’ una segregació el 1985 de Vila-real, va adoptar el nom oficial d’“Alquerias del Niño Perdido”, no obstant això, la denominació popular, tenint en compte que pertany a una zona valencianoparlant, és sempre “les Alqueries”.

D’aquesta manera, i tenint coneixement de les resolucions i dictàmens de les màximes institucions lingüístiques valencianes, hi ha constància del fet que la denominació correcta per al nostre municipi, en la nostra llengua és “les Alqueries”. Així, des del Grup Municipal Comprimís per les Alqueries, instem aquest ajuntament a emprendre les mesures oportunes per a què la Generalitat Valenciana inicie els tràmits necessaris per a aconseguir l’oficialitat per al topònim “les Alqueries”; tot tenint en compte que aquesta Administració és competent en la matèria, d’acord amb allò que disposa la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, del 4 de novembre del 1983, a l’article 15:

“Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els procediments legals establerts, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i topònims de la Comunitat Valenciana. El nom de les vies urbanes serà determinat pels Ajuntaments corresponents.

El Grup Municipal de Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, el següent acord:

1.- L’Ajuntament de les Alqueries, tot tenint a la seua disposició les resolucions acadèmiques i científiques estatutàriament escaients, iniciarà els tràmits necessaris per tal que el topònim “les Alqueries” gaudisca de la condició oficial per a identificar i denominar el nostre municipi.

2.- Les denominacions adoptades pel Consell, d’acord amb el que es disposa al número anterior, seran legals a tots els efectes i es procedirà a la retolació pública acordada en la forma en què reglamentàriament es determine, amb el respecte degut a les normes internacionals subscrites per l’Estat en aquesta matèria”.

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.