Moció de Compromís per les Alqueries en defensa dels drets dels treballadors del sector ceràmic

 

Durant dècades, l’activitat econòmica fonamental del poble de les Alqueries ha sigut l’agricultura. Tot i això, en l’actualitat, no podem oblidar que també altres sectors són importants per a l’economia del nostre poble; un d’ells, sense cap dubte, el sector ceràmic. Així, tot i que no comptem amb cap industria ceràmica al nostre terme, molts dels nostres veïns i veïnes treballen a les taulelleres de pobles veïns.

La ceràmica és un sector especialment colpejat per la crisi, fonamentalment per la seua vinculació a la construcció, on s’han perdut el 40% dels llocs de treball. Actualment, malgrat que les exportacions han crescut un 12%, la patronal amb l’argument de la competitivitat, es nega a renovar el conveni col·lectiu. Recordem que en cas de no arribar a cap acord, el sector quedaria orfe de conveni, sent d’aplicació la reforma laboral aprovada pel govern d’Espanya. Açò condemnaria els treballadors i treballadores a negociar nous convenis empresa per empresa o bé directament treballador amb empresari; la qual cosa implicaria una pèrdua significativa de poder de negociació per als assalariats i assalariades.

Competitivitat, malauradament, ha esdevingut l’eufemisme per a referir-se a la precarietat, tal i com ho demostren les pretensions de la patronal: Congelació de salaris sense tindre en compte l’IPC (a la pràctica,  una baixada salarial), reducció del plus de transports, flexibilització horària amb l’eliminació del límit de 40h setmanals, desaparició de complements no apareguts en taules. En definitiva, pèrdues de drets i de poder adquisitiu per als treballadors i treballadores.

Per aquests motius, els treballadors i treballadores del sector han anat a la vaga els dies 11,12 i 13 de desembre i ho tornaran a fer, en cas de no arribar a cap acord, el proper mes de gener.

Ara, més que mai, cal posar de relleu les disposicions de l’Estatut d’Autonomia, com a marc regulador de la nostra convivència: L’article 19 (Títol II, Drets dels valencians i valencianes) fixa que “la Generalitat impulsarà una ocupació estable i de qualitat”. Tanmateix, l’article 80 (Títol IX Economia i Hisenda) afirma que “la Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, garantirà a totes les persones el dret a un treball digne, ben remunerat, estable i en condicions d’igualtat i seguretat”.

Així, és ben clar que la Generalitat ha de prendre un paper actiu i exercir la mediació que li escau en aquest conflicte laboral que pot derivar en greus perjudicis per a les persones treballadores; tot contradient l’esperit i la lletra de l’Estatut.

Alhora, les Administracions locals hem de vetllar per l’acompliment dels drets dels quals els nostres conciutadans i conciutadanes són titulars, en aquest cas en matèria laboral.

El Grup Municipal de Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, el següent acord:

1.- L’Ajuntament de les Alqueries instarà el Consell de la Generalitat perquè exercisca les funcions que li estan encomanades, d’acord amb les disposicions dels articles 19 i 86 de l’Estatut d’Autonomia, a fi que puga arribar-se a un acord entre patronal i sindicats, per un conveni digne i just per al sector de la ceràmica.

les Alqueries, 15 de desembre de 2012                Lorenzo Poré Capella

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.