Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

En els últims anys son molts els casos de corrupció en els que s’han vist envoltats càrrecs públics, estos fets causen una enorme indignació entre la ciutadania perquè persones en l’exercici del càrrec públic haurien d’haver tingut un comportament exemplar; No solament no l’han tingut sinó que han aprofitat estos càrrecs per a l’enriquiment personal i el d’associacions de tipus mafiós que han saquejat de forma sistemàtica les arques publiques privant a la ciutadania d’estos recursos que li son propis i s’haurien d’invertir en el benestar comú.
Alguns d’aquest càrrecs imputats o condemnats per corrupció han estat honrats amb plaques commemoratives que ara resten a les parets dels edificis i espais públics, algunes al nostre poble, perquè van ser les persones que assistiren en nom de la institució que representaven (Generalitat Valenciana o Diputació de Castelló)
Des de Compromís per les Alqueries entenem que donat que estos espais públics han segut pagats amb els impostos que paguem els contribuents, no és convenient que qui figure a les plaques siga un polític que està de pas i que no ha actuat en cap cas com a mecenes de l’obra sinó que l’únic que ha fet és gestionar els diners públics en pro del bé comú. Pensem per tant que no s’ha de continuar la practica de la col•locació de plaques commemoratives en futures inauguracions.
.
I és per això que aquests regidors proposen al ple de l’ajuntament de les Alqueries l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. – Que a partir de la data de hui no es col•loque cap placa commemorativa referent a cerimònies inaugurals presidides per polítics als espais públics.

SEGON.- Que siguen retirades tan prompte com siga possible totes les plaques commemoratives existents als espais públics municipals on figure algun càrrec públic imputat o condemnat per corrupció o altre delicte que desprestigie la tasca política que realitzen milers de persones de forma moltes vegades desinteressada en pro del bé comú.2015-10-21 14.56.41

Moció per la retirada de plaques commemoratives amb noms de polítics condemnats per corrupció 11 Novembre 2015
Moció sobre control i seguiment dels contractes municipals 13 Octubre 2015
Moció per al nomenament de fills predilectes a la Coordinadora de Segregació i autors de l’himne de les Alqueries 13 Juliol 2015
Moció per regular les zones infantils 6 Juliol 2015
Moció de Compromís per les Alqueries per atorgar la denominació geogràfica “LES ALQUERIES” la condició de topònim oficial del municipi 10 Juliol 2014
Moció de Compromís per les Alqueries sobre el pla de bonificacions i economia fiscal al nostre municipi 14 Març 2013
Moció de Compromís per les Alqueries en defensa dels drets dels treballadors del sector ceràmic 15 Desembre 2012
Moció de Compromís per les Alqueries sobre la sol·licitud de còpies autentificades de documents coneguts com a “Els Papers de Salamanca” 6 Setembre 2012
Moció de Compromís per les Alqueries per l’accés a la informació ciutadana 7 Juny 2012
Mocio de Compromís per les Alqueries sobre economia fiscal al nostre municipi 3 Novembre 2011
Moció de Compromís per les Alqueries sobre lus del valencià la l’administració local 5 Setembre 2011
Moció de Compromís per les Alqueries sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors 8 Juliol 2011
Moció de Compromís per les Alqueries per uns plens participatius. 15 Juny 2011
Moció de Compromís per les Alqueries sobre mesures per garantir la transparència i el bon govern 14 Juny 2011

Etiquetes