Info

.
La Coalició Compromís està formada pel Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià, els Verds i adherits  estem ací per a intentar canviar la política, per a, com ho fan els nostres companys tant al grup parlamentari de les Corts Valencianes, com el nostre diputat al congres dels diputats,  a la Diputació de Castelló, i a la majoria d’ajuntaments valencians, defendre la transparència davant la corrupció, els interessos de la majoria front els de uns quants, les polítiques socials front “los grandes eventos”, la participació ciutadana front la política dels professionals.
.
Som un grup de ciutadans i ciutadanes de les Alqueries compromesos amb la transformació social i política del municipi,  que creem necessària una alternativa al bipartidisme PP-PSOE, una veu valencianista veritablement de progrés al nostre ajuntament.
.
 • Perquè creem en el diàleg igualitari, on les diferències es consideren a partir de la validesa dels arguments i no des de la imposició d’estructures culturals hegemòniques.
 • Perquè apostem per una democràcia radical, entesa com una forma de pensar i construir vincles entre éssers humans que dialoguen i comparteixen els seus projectes socials amb la finalitat de satisfer millor les seues necessitats materials, expressives i afectives.
 • Perquè treballem per la creació de mecanismes d’organització social, que possibiliten la participació real de la comunitat en la presa de decisions sobre la gestió del municipi.
 • Perquè creem en la sostenibilitat Territorial al municipi i en la qualitat de vida. Les polítiques expansives (PAI del golf) són políticament rendibles,econòmicament deficitàries i ecològicament insostenibles.
 • Perquè defensem la nostra llengua i la nostra cultura. La llengua pròpia del nostre municipi, i de la majoria de la població, és el valencià, per tant és obligació de l´ajuntament promocionar-lo.
 • Perquè no volem una cultura basada en grans edificis inutilitzats, sinó una cultura viva i participativa.
 • Perquè protegim el medi ambient i defensem l’agricultura sostenible, promocionant un nou model d’agricultura més sostenible i rendible, amb la reeducació agrícola i mediambiental; recolzada per normatives europees i estatals.
 • Perquè volem fomentar les energies renovables.
 • Perquè reivindiquem una administració laica, respectuosa amb la cultura de la diferència, que acull sense transformar.
 • Perquè desitgem unes festes més vives i participatives no basades únicament en festivals taurins.
 • Perquè volem democratitzar l’esport i vetllar per la salut. Tenim la sort de viure en un lloc i amb un clima privilegiats per a practicar l’esport, en un entorn saludable que ens permet guanyar en qualitat de vida.
 • Perquè volem donar suport i promoure el manteniment i ampliació dels béns i serveis culturals, buscant la universalització de l’accés a aquests. Apostar per l’ampliació de públics i la participació cultural com elements d’una ciutadania plena.
 • Perquè volem una joventut partícip i no espectadora d’allò que l’envolta.
 • Perquè estem per l’austeritat en la política i no pels grans sous.

EXECUTIVA LOCAL DE COMPROMÍS PER LES ALQUERIES